Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Skidor
Rosvik IK
Arena Hedvalla

Arena Hedvalla är en anläggning som är öppen för alla som vill motionera på egen hand eller i organiserad form. Det kan ske genom löpning sommartid och längdskidåkning vintertid. Ingen avgift eller medlemskap behövs för att nyttja anläggningen på egen hand. (För medlemskap, se under punkten ”Medlemskap”). Vid träning önskar vi att motionsåkare lämnar företräde. Elljusspåret är öppet dygnet runt, året runt. Måndagar vintertid är det tillåtet med draghundar i skidspåret.

 

Adress till Arena Hedvalla är: Vallavägen 11, 945 33 Rosvik


Rosviks IK har idag nyttjanderättsavtal med samtliga markägare längs elljusspåret. Det innebär att spåret är att betrakta som en arena. Terrängkörningslagen förbjuder körning med snöskoter men med denna regel förstärkts förbudet ytterligare. Samma förhållningssätt gäller även att gå i spåren. Hela den preparerade (packade) ytan är skidspår. Låt oss tillsammans respektera de ideella insatser som spårdragarna gör.

 

* I preparerade spår färdas bara människor med skidor på fötterna.

 

Det finns tre spår som är 1,5 km (saknar belysning längs tjärnen), 2,2 km samt 2,8 km långa. 

Vintertid dras både skate och klassiskt spår upp på det 6 m breda spåret.


För närvarande (september 2017) för vi samtal med vår samarbetspartner angående bidrag till LED-belysning samt stolpar. Den nuvarande belysningen tänds för en halvtimme åt gången genom att trycka på ljusknappen vid skotergaraget. Spårkarta samt markägare/sponsorer finns uppsatt på skotergaraget.

 

Om man har frågor gällande  spår, belysning, tider, etc. kan man kontakta nedanstående personer:

  • Rosvik IK Kansliet 
  • Rosvik IK Vaktmästare 
  • Börje Hedqvist // 070-201 07 82
  • Joakim Matti // 070-661 50 19  


Facebook under […..] uppdateras aktuell spårstatus.


 
Partner Rosvik IK