Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Rosvik IK
Rosvik Idrottsklubb

Vi är en trygg & säker förening!

Rosvik IK är sedan början av 2020 en Säker och trygg förening vilket betyder att vi bedriver en verksamhet av god kvalitet.

 

Certifieringen är framtaget av Framtid Pite - Sveriges bästa idrottsrörelse. Ett projekt som drivs av Piteå kommun, Pite Energi, Sparbanken Nord och Piteå-Tidningen. Certifieringen syftar till att utveckla Pitebygdens idrottsrörelse för framtida bredd- och elitverksamhet. I arbetet ingår ett certifieringsprogram där föreningarnas hela verksamhet genomlyses och dokumenteras så att verksamheten drivs på ett Säkert och Tryggt sätt.

I processen fram till certifieringen har vi bland annat arbetat med värdegrund, ledarskap, försäkringar, HLR, brandsäkerhet, verksamhetsidé och föreningskultur. Vi kommer aktivt att fortsätta att arbeta med dessa frågor i huvudstyrelse, sektionsledningar och bland alla våra medlemmar.


Alla dokument som vi tagit fram under denna process hittar ni under Rosvik IK/Om Rosviks IK/Dokument (Tryck på Dokument i huvudmenyn här ovan).


Mer om Framtid Pite kan hitta här: https://framtidpite.wordpress.com/

 
Partner Rosvik IK